Privacy Policy

Lees hier hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacy Policy

U leest op dit moment de privacy verklaring van ‘Van Veenendaal Advies’ (hierna: VVA). VVA is een bestuursrechtelijk adviesbureau dat zich richt op het juridisch adviseren van burgers en bedrijven in het omgevings- en privaatrecht.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
J.C. van Veenendaal, Lievendaal 15 (6651 EZ) Druten.
Bereikbaar via telefoonnummer 06 837 928 34 en emailadressen mail@vanveenendaaladvies.info

Doel gegevens
Uw gegevens zullen verzameld worden als u VVA opdracht geeft voor het verlenen van diensten door middel van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst. In dat formulier wordt alleen persoonsgegevens opgenomen om een dienst te kunnen aanbieden, zoals:
• naam en eventueel bedrijfsnaam;
• adres en telefoonnummer(s);
• emailadres, website;
• IBAN gegevens (in verband met facturering)
• projectomschrijving

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd door VVA bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten worden bewaard.

Beveiliging
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Uw gegevens worden mede als back-up opgeslagen in de Cloud services Google Drive en OneDrive en zijn vergrendeld met wachtwoorden en derhalve niet toegankelijk voor derden.

Recht op inzage
Uw heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij VVA vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met VVA. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door VVA.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat VVA niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Veenendaal Advies (hierna: VVA) verwerkt van haar opdrachtgevers en/of andere geïnteresseerden.