Intakegesprek

Wanneer u ons via mail of telefonisch hebt benaderd, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op.
Daarbij stellen wij u in het kort een aantal vragen over de voorgenomen opdracht.

De intake

Wanneer u ons via mail of telefonisch hebt benaderd, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Daarbij stellen wij u in het kort een aantal vragen over de voorgenomen opdracht. U hoort daarbij direct of Van Veenendaal Advies (VVA) wat voor u kan betekenen.

Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een vrijblijvend vervolggesprek bij u thuis of waar u wilt. Tijdens dat gesprek wordt de voorgenomen opdracht verder met u doorgesproken en wordt ingeschat of uw zaak een reële kans van slagen heeft. Als dat niet het geval is, dan wordt dat u direct meegedeeld. Specialist Omgevingsrecht VVA kan echter als geen ander inschatten of in dat geval op een andere wijze toch tot een voor u bevredigend resultaat kan worden gekomen.

Wanneer u in een bestuursrechtelijke procedure door VVA wilt worden bijgestaan, dan wordt bij het intakegesprek direct een inschatting gemaakt van de benodigde uren. Ook krijgt u onze Algemene voorwaarden overhandigd. Als overeenstemming wordt bereikt, dan wordt een opdrachtovereenkomst gesloten en ondertekend door beide partijen. Als lopende de procedure blijkt dat de begrote uren niet toereikend zullen zijn, dan wordt u daarvan direct in kennis gesteld. Zo blijft u altijd bij van de kosten op de hoogte en komt u financieel niet voor verrassingen te staan. De begroting wordt dan in wederzijds overleg bijgesteld.

De kosten

Voor het intakegesprek brengen wij geen uurtarief in rekening, slechts reiskosten van € 0,25 (excl. btw) per kilometer.

De offerte

In het geval van een adviesaanvraag brengt VVA binnen 7 dagen via mail een gespecificeerde offerte uit. Zodat weet u direct waar u aan toe bent.

Wanneer onze offerte door u wordt geaccepteerd, dan zenden wij u via mail onze Algemene voorwaarden en ter ondertekening een opdrachtovereenkomst toe. Zodra VVA de ondertekende opdrachtovereenkomst van u heeft ontvangen, zal in overleg met u met de opdracht worden aangevangen.

VVA is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht. Wij staan u bij in bezwaar- en beroepsprocedures, daaronder begrepen het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften, verzoeken om voorlopige voorziening bij de rechtbank en het indienen van verzoeken om planschade bij gemeenten. Wij treden als gemachtigde namens u op bij zittingen van commissies bezwaarschriften en de rechtbank of staan u daarin bij.

VVA adviseert ook over haalbaarheid van bouwplannen met betrekking tot bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om uw bouwaanvraag door VVA te laten verzorgen waarbij wij eventueel als gemachtigde kunnen optreden bij het betreffende bestuursorgaan.

Advies nodig?

We nemen altijd binnen 24 uur contact met u op!