Even Voorstellen

Van Veenendaal Advies beschikt over een zeer brede ervaring op het vakgebied en streeft na oplossingsgericht te werken.
Met deze werkwijze wordt het oneindig doorprocederen tegengegaan.

Van Veenendaal Advies

Johan van Veenendaal is vanaf 1993 in verschillende functies werkzaam geweest bij een lokale overheid. Sinds april 2013 werkt hij bij een Omgevingsdienst als Juridisch Adviseur bezwaar- en beroep en adviseert hij binnen het omgevingsrecht. Zijn specialisatie ligt op de vakgebieden bouwen, wonen en ruimtelijke ordening.

Oplossingsgericht, rechtspraak op maat en zaken sneller op zitting. Dat is de kern van de nieuwe zaaksbehandeling. De rechtbanken hebben deze nieuwe werkwijze voor vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd.

Bij Van Veenendaal Advies (VVA) liggen uw belangen voorop en kunt u uitgaan van een persoonlijke benadering van zaken.

Wat wij doen

Is uw (bouw)vergunning niet verleend? Bent u het oneens met de bouwplannen van uw buurman? Lijdt u schade als gevolg van een planologische maatregel? Wij bieden u daarbij de helpende hand en maken u wegwijs. We geven u inzicht in de (on)mogelijkheden zodat u een helder beeld krijgt van de kosten, tijd en kans van slagen.

Samen met u bepalen we de strategie. Wij behartigen uw belangen, voeren namens u overleg en zo nodig ook procedures bij bestuursorganen (bedenkingen, zienswijze, bezwaar) en bij rechtbanken en Raad van State (beroep, hoger beroep).

Advies nodig?

Rechtsbijstand op maat voor een redelijk tarief!